Đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường

Đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường

Đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường giúp các em học sinh phát huy hết các thế mạnh của mình, đồng thời giúp các em tìm hiểu văn hóa truyền thống của các dân tộc khác nhau, từ đó…