Liên hệ

Trường PTDTNT TH&THCS Tả Lủng

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Vũ Ngọc Doãn
Điện thoại: 0985274796

Email: